Kontakt

PETKON AB
0705-48 15 12
Ådalsvägen 7
373 00 Jämjö
Karlskrona, Blekinge

Specialdörrar

 
Vi tillverkar säkerhetsdörrar som är identiska med fastighetens ursprungliga dörrar
 
Vi erbjuder dörrbeslag som stämmer överens med husets tidsepok.
Små detaljer som gör att helheten med nya dörrar blir tidsenlig.
Specialdörrar tillverkas ofta till lägenheter med krav på hur dörrarna måste se ut till färg och form.
 
Vi kan skräddarsy en ny dörr så att den till utseendet ser ut som en kopia av en äldre dörr, både till färg och form.
 
Det är numera vanligt att man installerar dörrar med säkerhetsglas eller skottsäkert glas i exempelvis balkong och altandörrar för att helt eliminera risken för inbrott och samtidigt ha kvar ljusinsläppet i lägenheten eller villan.
 
Vi tillverkar även högsäkerhetsdörrar för exempelvis fängelser, polisstationer och banker.