Kontakt

PETKON AB
0705-48 15 12
Ådalsvägen 7
373 00 Jämjö
Karlskrona, Blekinge

Inbrott motståndsklass 2


Motståndsklass 2 dörren, hindrar tillfällig inbrottstjuv som använder enkla verktyg.

 
 De verktyg som används för att testa dörrar till inbrott motstånd av klass 2 (WK2) av sv-1627.
 
 STANDARD 2 tester av inbrottstjuv motstånd i IFT Rosenheim laboratorium i Tyskland.