Kontakt

PETKON AB
0705-48 15 12
Ådalsvägen 7
373 00 Jämjö
Karlskrona, Blekinge

Vilken säkerhetklass behöver jag?

Klasserna mot inbrott enligt europeisk Standard ENV 1627


Säkerhet klass WK

Inbrott typ

Användning

Petkon dörr modell

1

Grundläggande skydd mot inbrott genom användning av fysiskt våld

Lokaler utan ökad risk för inbrott

Standard 1

2

”Tillfället gör tjuven” använder grundläggande verktyg

Ökat skydd för normal bostadssäkerhet

Standard 2

3

Yrkes inbrottstjuv använder tunga borr- och slagverktyg

Hög säkerhet för lokaler och bostäder med tanke på ökad risk för inbrott

 Standard 3

4

Erfarna inbrottstjuvar använder dessutom elektriska sågar och kraftfulla borrningsverktyg

Extra hög säkerhet och skydd mot bakgrund av hög risk för inbrott

Premium

5

Erfarna inbrottstjuvar använder dessutom skärutrustning och tunga borrningsverktyg

Extremt högt skydd för militära och industriella lokaler. Minsta dörr- vikt-300 kg

Special

6

Erfarna inbrottstjuv använder dessutom hydraulverktyg

Extremt högt skydd för militära bunkrar, etc. Minsta dörrvikt-500 kg

Special